21. Irányváltás (1)

1912. április 15., 0 óra 25 perc

Morzejelek szálltak az éjszakában. A hír egyre szélesedő körben terjedt a hajók között, sőt a szárazföldre is eljutott. Miközben a fél világ lélegzetvisszafojtva várta a fejleményeket, a Carpathia továbbra is délnek tartott. Egyetlen rádióstisztje a parancsnoki hídon tartózkodott az első vészjelzések alatt. Cigarettaszünetet tartott, de pár perc múlva visszatért készülékéhez. Máris megkérdezte a Titanictól: tudják-e, hogy üzenetek érkeztek számukra a szárazföldről? 12 óra 25-kor, az ütközés után 45 perccel, az első vészjelzések után tíz perccel választ kapott, és ebből kiderült, hogy jóval többet várnak a Carpathiától udvarias gesztusnál. Meglehetősen sokára vesznek tudomást a katasztrófáról.

Pillanatnyi dermedt csend után a Carpathia rádiósa visszakopogta: értesítse-e a kapitányát. A válasz: igen, gyorsan. A katasztrófa híre diplomáciai csatornákon megérkezik.

Amikor a vészjelzés befutott, a Carpathia kapitánya már visszavonult éjszakára. Az Uralkodó alszik, öntudatlan. A szikratávírász az első tisztnek tett jelentést a parancsnoki hídon. Az aktuális vezető megkapja a hírt.

Nagyon fontos elágazási ponthoz érkeztünk: az aktuális vezető felismeri a veszélyt. Belátja, hogy az ő ereje és tudása kevés annak elhárításához: a hatalmat nála avatottabb kézbe kell adni.

Most már együtt kúsztak le a létrán, és a térképszobán át berontottak a kapitány kabinjába. Létra: az alsó és felső világok összekötője. Ezen ereszkednek le az alsó világba, ahová az Uralkodó van száműzve és elvarázsolva. A kapitány az első pillanatban bosszúsan könyökölt fel az ágyban: mi baj lehet a hajón, hogy így rátörnek a kabinjában? Először nem akarja feladni addigi életét. Az első tiszt közli a vészhírt.

A kapitány villámgyorsan kiugrott az ágyából és azonnal elrendelte, hogy forduljanak meg. Az uralkodó – megismerve a helyzetet – vállalja a feladatot. Még nincs a helyén, de átveszi az irányítást, és rögtön radikális irányváltásról intézkedik. Miután továbbították a parancsot, keresztkérdések alá fogta a távírászt: bizonyos benne, hogy valóban a Titanic az, és sürgős segítséget kér? Az uralkodó bizonyosságot kér és kap.