40. Beavatás

2013. augusztus 29., déli 12 órakor

A történetben vannak visszatérő számok, melyekről beszélnünk kell.

A 3-as a kettősségek merev ellentétpárjait meghaladó, az önmagában élettelen struktúrákat élettel telítő minőség (életcsíra). A 3-as életgeneráló szám. Háromszorosan megerősítve az Új Világot új élettel telítő minőségeket jelenti: a Lelket, a Szerelmet, és a Kinyilatkoztatást.

A történetben két helyen is megjelenik a három hetes. 7,77 másodperc alatt hasította fel a jéghegy a hajó oldalát. Ettől számított 2 óra 35 perc múlva kezdődik meg a hajó haláltusája, ami világidőre átszámítva 7,77 év.

A 7-es egyben a legismertebb „varázsszám”, mely a hét napjainak számán keresztül a teremtés etapjait, tehát a Teremtő tervét idézi meg. Ez a legmagasabb teremtő erő, ami messze az ember szintje fölött van és éppen ezért számunkra már adott keret: időnek, sorsnak érzékeljük. A három hetes ennek, tehát a Teremtő tervének megerősítése, kinyilatkoztatása mindhárom szinten: anyagi, lelki és szellemi síkon egyaránt.

Másik ilyen a 108-as: a katasztrófa az út 108. órájának 40. percében történt, a Carpathia is 107,4 kilométerre volt a katasztrófa helyszínétől, amikor megfordult, és az út teljes időtartama másfél nappal haladta meg a tervezettet, ami átszámítva 108 év.

A 9-es az emberi teljesség száma. Ennek a 12-es, tökéletes számmal való szorzata, a 108-as: az emberi közösség egészének a száma. Prímszámokra visszavezetve az első három szám szorzatából adódik, amelyben az 1-es egyszer, a 2-es kétszer, a 3-as háromszor szerepel (1x2x2x3x3x3=108). Ez a buddhizmus egyik alapszáma: a buddhista imafüzér szemeinek száma 108. Kézai Simon szerint a hét honfoglaló törzs összesen 108 nemzetségre oszlott.

Ehhez kapcsolódik a 40-es, amit Jézus pusztai kivonulásának idejéből ismerünk: erre emlékezünk minden Húsvét előtti böjti időszakban. Kevésbé közismert ugyanakkor, hogy az egyiptomi Halottak könyve szerint a megholtak lelke 40 napig vándorol az alvilágban. Az iszlám misztikában és az ortodox kereszténységben ez a hagyomány a mai napig fennmaradt.

Az út teljes időtartamának átszámításánál megjelenik a 11-es, kétszeresen is. Ez a szentek legendáriumában szereplő legnagyobb áldozatra emlékeztet: Szent Orsolya és a 11 ezer szűz vértanúságára. A 11 az áldozat száma, méghozzá igen nagy áldozaté, kétszeresen megerősítve különösen az.

A visszaút időtartamánál megjelenik a 15-ös. A legtöbb kálvária 14 stáción át vezet a kereszthez. Néhány helyen megjelenik a 15-dik, Jézus feltámadása. A 15 a feltámadás száma.

Végül, de nem utolsósorban szólni kell a 17-esről, amely a történetben a legtöbbször jelenik meg. A Carpathia 17 csomóval rohant a túlélők mentésére, és az időtartamok világidőre való átszámítása során is rendre megjelenik a 17-es, mint az egyik prímszám. Az áldozatok száma a Brit parlamenti vizsgálóbizottság jelentése szerint 1513; ez is két prímszám szorzata: 89x17.

A hajósok régen a szélrózsa irányai szerint tájékozódtak. A négy fő égtáj mellett ez tartalmazza a köztes irányokat (északkelet, délkelet, északnyugat, délnyugat). Ez így még nem elég pontos, ezért a felező irányokat is megkülönböztették, pl.: észak-északkelet, dél-délnyugat, stb.). Ily módon összesen 16 irány jön ki, ezt hívjuk szélrózsának. A szélrózsa a teljes egészt szimbolizálja, a megismert és birtokba vett világ jelképe, ahol otthon érezzük magunkat.

Ebbe az „összkomfortos” világba robban bele a 17-es, egy új, ismeretlen minőség. Új kör indul, de nem tudhatjuk, hogy milyen, és mit hoz. Valami radikálisan új kezdődik, amitől – mint minden ismeretlentől – félünk. A 17-es az újrakezdés száma, egyben a szakadék száma, amely az óvilágot az Új Világtól elválasztja. A 17-es túlmutat a kényelmesen berendezett emberi világunkon, nincs fölötte hatalmunk: ez a végzet száma.

***

A történet több síkon zajlik. Első, „kézenfekvő” szintje a történelem, az események egymásutánisága. A második a lélek beavatásáról szól. A harmadik sík a szellemtörténeté, végül a legmagasabb szint a Teremtő tervének kinyilatkoztatása. Ezek együtt nyilvánulnak meg a valóságban, így együtt jelentek meg a jelen írásban is.

Ez az időszak az emberiség sötét éjszakája, beavatása és újjászületése; történetének legválságosabb és legintenzívebb kora.

Vége